Sandsopningsfordon som sopar på gatan.

Nu sopar vi bort sanden från gatorna

Arbetet med att sandsopa gator och vägar har påbörjats. Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade senast den 15 maj.

För att hinna sopa klart påbörjas alltid arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter. Sandsopningen börjar vanligtvis med gator som har städdag/nattparkering. I villaområden sker sopningen enligt ett roterande schema, så att inte samma område får vänta varje år. De flesta gatorna sopar vi minst två gånger för att få bort allt grus.

För att underlätta sandsopningen är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att våra städfordon enkelt kan komma fram.

Senast uppdaterad 28 mars 2017