Arbete vid gångbana Humblegatan

Del av gångbana utmed Humblegatan är avstängd på grund av arbeten. Arbetet är klart cirka 15 mars.

Sundbybergs stadsnät lägger fiberkabel, vilket påverkar framkomligheten på gång- och cykelbanan vid/omkring Humblegatan 35.

Arbetet beräknas vara klart den 15 mars.

Senast uppdaterad 3 mars 2017