Grönlingen ska få en bättre livsmiljö

Nu genomförs åtgärder i Igelbäcken för att Grönlingen, som är en sällsynt fisk i Sverige, ska få en bättre livsmiljö. Staden ska fylla på med grus och plantera fler träd.

Redan 2006 fick Igelbäcken en mer slingrande/meandrande dragning och det tillfördes grus som gav ett mer strömmande vatten. Resultatet var gott och antalet fiskar ökade.

Nu har gruset till stora delar sjunkit eller spolats bort och därför ska nytt grus placeras ut. Samtidigt planterar vi ett 20-tal träd, eftersom deras skugga förhindrar att Igelbäcken växer igen. Syftet med åtgärderna är att långsiktigt förbättra vattenkvalitén och livsmiljön för Grönlingen. Åtgärderna kommer att genomföras under mars för att inte störa fisken och andra djurs aktivitet.

Åtgärderna medfinansieras av Naturvårdsverket

Åtgärderna i Igelbäcken är ett så kallat ”LONA”-projekt som medfinansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. Projektet genomförs från idé och gestaltning till utförande och överlämnande i egen regi av stadens Tekniska enhet.

Länsstyrelsens och Sundbybergs stads logotyper
Senast uppdaterad 14 februari 2017