Var med och påverka företagsklimatet i Sundbyberg

Sedan år 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. En kommuns rankingplacering beror dels på företagens svar från enkätundersökningen men även på statistiska faktorer från Statistiska centralbyrån (SCB) och UC AB.


Nyligen skickades årets enkät om företagsklimat ut till 71 000 företag och 13 000 kommunpolitiker. Genom enkätsvaren undersöker Svenskt Näringsliv hur företagare tycker det är att driva företag i en kommun, hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen, kommunens service till företagen och tillgång till medarbetare med relevant kompetens.

Undersökningen har blivit en naturlig del av Sundbyberg stads strategiska arbete med att förbättra företagsklimatet. Därför vill vi uppmuntra er att delta i undersökningen och hoppas att så många som möjligt svarar. Det går snabbt och enkelt att fylla i enkäten. Det är ett bra tillfälle att påverka företagens förutsättningar och möjligheter. Tillsammans kan vi skapa bättre företagsklimat för företag och entreprenörer i Sundbyberg.

Senast uppdaterad 8 februari 2017