Rekordmånga färdigställda bostäder under förra året

2016 färdigställdes närmare 1000 bostäder i Sundbyberg och det är en ökning med över 15 procent från 2015.
Totalt ska det byggas över 20 000 nya bostäder fram till år 2030 och då beräknas invånarantalet vara 83 000 i Sundbyberg.

– Sundbyberg är Sveriges hetaste stadsutvecklingsområde. Vi har fortsatt höga ambitioner för tillväxten och 2016 färdigställde vi rekordmånga nya bostäder. De kommande åren gör vi stora investeringar i främst våra förskolor och skolor för att möta den starkt positiva befolkningsökningen, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Närmare 1000 färdiga bostäder

Antal registrerade lägenheter inklusive småhus år 2014-2016

Årtal

Antal

2014

823

2015

832

2016

995


83 000 invånare år 2030

Totalt ska det byggas över 20 000 nya bostäder fram till år 2030 och befolkningsprognosen är då uppskattad till 83 000 invånare. I dag är invånarantalet 48 000 invånare.

Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Ursvik, Rissne, Hallonbergen, Ör och centrala Sundbyberg. Störst tillväxt står stadsdelen Ursvik för med närmare 7 000 nya bostäder. Fullt utbyggt kommer stadsdelen att inrymma 15 000 invånare när den står klart.

Senast uppdaterad 30 januari 2017