Förändringar i trafiken på Sturegatan och Lysgränd

I centrala Sundbyberg bygger Fabege om fastigheten Orgeln 7 till kontor och butiker. Från 25 januari sker en del trafikomläggningar på gatorna runt omkring.

Från 25 januari fram till mitten av juli gäller följande förändringar i trafiken:

  • Sturegatan mellan Rosengatan och Lysgränd enkelriktas
  • Parkeringsplatserna mellan Sturegatan 11-19 stängs av
  • Några parkeringsplatser på östra sidan av Lysgränd öppnas
  • Provisoriska cykelställ sätts upp i korsningen Lysgränd-Järnvägsgatan
Senast uppdaterad 23 januari 2017