Tack för det här året!

År 2016 går mot sin slut. Det har gått bra för Stockholmsregionen. Lönesumman växte och samtliga indikatorer på arbetsmarknaden gick åt rätt håll med fler sysselsatta invånare och lediga jobb samtidigt som arbetslösheten minskade i såväl absoluta som relativa tal.

Sharif Pakzad, avdelningschef för näringsliv och destination

För Sundbybergs del handlade mycket om att dra nytta av regionens tillväxt. Ett intensivt arbete för att skapa ett bra företagsklimat påbörjades och flertal aktiviteter genomfördes för att ge liv till samtal och dialog mellan staden och näringslivsidkare. Stor del av arbetet handlar också om att attrahera nya företag som kan etablera sin verksamhet i Sundbyberg.

Sundbybergs stads inställning är att företag är grunden för välfärd, eftersom växande företag ökar sysselsättningen vilket leder till högre skatteintäkter. Både internationella storföretag
och lokala näringslivsidkare väljer att driva sina verksamheter från Sundbyberg, och många av de etablerade företagen växer i snabb takt. Företagsperspektiv har därmed en viktig betydelse i vårt arbete i staden. Under hösten, i samarbete med Svenskt Näringsliv, ordnade vi en workshop med politiker, tjänstemän och ett antal företag i syfte att diskutera stadens förhållningssätt till företagen. Resultatet av workshop kommer att användas som en grund för Sundbybergs stads näringslivsarbete under 2017.

En punkt som var högt på dagordningen är destinationsutveckling. Sundbyberg är inget självklart resmål för turister idag, men väldigt många människor rör sig genom kommunen i andra ärenden. Resenärerna ska kunna känna sig välkomna och mötas av en stad som fungerar väl och uppfyller behoven. Det handlar om att det ska finnas ett bra utbud som erbjuds inom bland annat handel, café och restaurang, kommersiell och offentlig service, kultur men också vilka möjligheter till varierade aktiviteter som finns för att främja interaktion och ökat attraktivitet till staden.

Vi har ett spännande år framför oss och ser fram emot att kunna växa med er. Målsättningen är att Sundbyberg blir en levande och nytänkande stad. Tillsammans med mina kollegor på avdelningen för näringsliv och destination önskar vi er alla en god jul och ett gott nytt år.

Senast uppdaterad 9 januari 2017