Sundbyberg får miljöcoacher

Sundbyberg, Stockholm, Solna, Sollentuna och Järfälla har gemensamt fått två heltidsanställda coacher för energi och klimat

Med ett nära samarbete med kommunernas näringslivsenheter, miljö- och klimatstrateger ska coacherna nå ut till företag som efterfrågar stöd i energi och klimatfrågor.

Coacherna kommer att arbeta tillsammans mot alla fem kommuner
under tre års tid. Projektet riktar sig främst mot små- och medelstora företag och syftar till att stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka energieffektivisering i målgruppen.

Det finns stor potential att med hjälp av coacherna höja kunskapsnivån, stötta företagen i att genomföra teknisk energieffektivisering samt att se över arbetsrutiner och attityder.

Mer information om projektet kommer i början på nästa år.

Senast uppdaterad 16 februari 2017