Högtidlig stipendieutdelning på årets sista kommunfullmäktige

Årets stipendier för jämlikhet, miljö, kultur och ungdoms- och idrottsledare har delats ut. Stipendiaterna tog emot blommor och stipendier i anslutning till december månads fullmäktigesammanträde i stadshuset.

Jämlikhetsstipendiet delades mellan Aktivitetshuset Hundra74:an och Aggregat. Miljöstipendiet delades mellan Guldkannan AB och Det stora Knytkalaset. Kulturstipendiet delades mellan Rosy Mafuta, Magaly Mafuta och Annes Ftwiy. Idrotts- och ledarstipendiet delades mellan Damien Rudzinski, Annelie Kanold och Gustavo Layrisse. Kommunstyrelsen utser stipendiaterna för jämlikhet och miljö, medan kultur-, idrotts- och ungdomsledarstipendiaterna utses av kultur- och fritidsnämnden.

Nämndernas motiveringar

 

Jämlikhetsstipendium

Aggregat och Aktivitetshuset Hundra74:an tilldelades stadens jämlikhetsstipendium om 12 500 kronor med följande motivering:

”Aggregat och Aktivitetshuset Hundra74:an har under 2016 utvidgat sina verksamheter för att lyfta fysiska platser där sundbybergare rör sig. I sitt arbete har de inkorporerat ett ställningstagande för mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Trots att verksamheterna har stött på motstånd har det varit självklart för de anställda och de ideella krafterna att fortsätta sin verksamhet. De är ett föredöme för andra kommunala verksamheter i att ta ansvar för att försvara mänskliga rättigheter och stå upp för alla människors lika värde.”

Tre medarbetare från Aggregat som håller diplom och blommor.

Aggregat tilldelas årets jämlikhetsstipendium. Foto: Erika Petersdotter.

Tre medarbetare från Hundra74:an med diplom och blommor.

Aktivitetshuset Hundra74:an tilldelas årets jämlikhetsstipendium. Foto: Erika Petersdotter.

Miljöstipendium

Guldkannan AB och Det stora knytkalaset tilldelades stadens miljöstipendium om 12 500 kronor vardera med följande motivering:

”Guldkannan AB och Det stora knytkalaset har arbetat för ökad kunskap om miljöfrågorna och för en hållbar utveckling i Sundbybergs stad. De har ett stort engagemang i miljöfrågor och har varit verksamma under många år. De skapar med sin verksamhet både verktyg och mötesplatser samt gör det möjligt för alla att delta i det lokala miljöarbetet. Guldkannan AB och Det stora knytkalaset visar att det är lätt att göra rätt.”

Anna Lövberg, Guldkannan AB,  tilldelas årets miljöstipendium.

Anna Lövberg, Guldkannan AB, tilldelas årets miljöstipendium. Foto: Erika Petersdotter.

Det stora knytkalaset tar emot sitt pris.

Torbjörn Vennström och Helena Quevedo Stahre från Det stora knytkalaset tar emot årets miljöstipendium. Foto: Erika Petersdotter.

Kulturstipendium

Rosy och Magaly Mafuta tilldelades stadens kulturstipendium om 8 333 kronor vardera med följande motivering:

”Rosy och Magaly Mafuta har genom sin välgörenhetsgala ”Kärlek utan gränser” och sin nystartade förening Twin Doves nått ut till medborgare i Sundbybergs stad med syftet att inspirera ungdomar att tro på sig själva och våga följa sina drömmar. Genom sitt engagemang bidrar de till stadens kulturliv och fungerar som goda förebilder för andra unga i Sundbyberg.”

Rosy och Magaly Mafuta

Rosy och Magaly Mafuta tilldelas årets kulturstipendium. Foto: Erika Petersdotter.

Annes Ftwiy kunde tyvärr inte delta på själva stipendieutdelningen men han tilldelades stadens kulturstipendium om 8 333 kronor med följande motivering:

”Annes Ftwiy har visat ett mycket stort engagemang och en musikalisk utveckling, bland annat genom att i relativt tidig ålder komponera och framföra egna pianostycken. Genom att uppträda på ett flertal arrangemang för unga bidrar Annes till stadens kulturliv och fungerar som en god förebild för andra unga i Sundbyberg.”

Idrotts- och ungdomsledarstipendium

Damien Rudzinski tilldelades stadens idrotts- och ungdomsledarstipendium om 8 333 kronor med följande motivering:

”Damien Rudzinski har genom sitt ledarskap inom föreningen Street Mentality Parkour utmanat och inspirerat barnen och gett dem möjlighet att utforska gränserna för sin egen kropp. Genom sitt arbete har Damien haft en stor betydelse för den förening som han verkar i och genom sitt engagemang har han främjat idrotten och ungdomars engagemang i Sundbyberg.”

Gustavo Layrisse och Annelie Kanold tilldelades stadens idrotts- och ungdomsledarstipendium om 8 333 kronor vardera med följande motivering:

”Gustavo Layrisse och Annelie Kanold har genom sitt engagemang i Sundbybergs IK Bowling möjliggjort en återväxt där ungdomar som tränat med klubben från början nu återfinns i klubbens elitlag. Genom sitt arbete har de haft en stor betydelse för den förening som han verkar i och genom sitt engagemang har de främjat idrotten och ungdomars engagemang i Sundbyberg.”

Damien Rudzinski, Anneli Kanold och Gustavo Layrisse.

Årets idrott- och ungdomsledarstipendium tilldelas Damien Rudzinski, Anneli Kanold och Gustavo Layrisse. Foto: Erika Petersdotter.

Senast uppdaterad 28 december 2016