Solkarta visar hur mycket solenergi ditt tak kan ge

Nu lanseras en solkarta för Sundbyberg. Med hjälp av kartan kan du som har en fastighet se om det är lönsamt att installera solceller på ditt tak.

Sundbybergs stad arbetar för en ökad användning av förnybar och egenproducerad energi. För att hjälpa fler sundbybergare att producera egen energi lanseras nu solkartan där du enkelt kan se hur mycket solen strålar på ditt tak och vilka förutsättningar du har att producera el med hjälp av solen.

Solkartan har tagits fram av Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län.

Hur fungerar kartan?

  1. Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av. Du kan även söka på en adress, en plats eller en annan kommun.
  2. Du får en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket.. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått. Rött rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Läs mer och testa solkartan.

Senast uppdaterad 20 december 2016