Idrottsföreningar och staden tar i hand

Jan Kihl, ordförande Idrottsallliansen Sundbyberg och Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sundbybergs stad.

Från vänster. Jan Kihl, ordförande Idrottsallliansen Sundbyberg och Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sundbybergs stad.

Idrottslivet och Sundbybergs stad skriver under ett handslag som står för ett långsiktigt partnerskap där staden och föreningarna tillsammans kan påverka och utveckla framtida idrottsanläggningar, föreningsbidrag och avgifter för föreningslivet.

Staden och föreningslivet ska tillsammans bland annat arbeta för att motverka utanförskap i alla former, arbeta fram en gemensam syn på prioritetslista över anläggningssatsningar, verka för att organiserad spontanidrott på kvällar och helger samt arbeta för att barn och ungdomar får ökade möjligheter till fysisk aktivitet i skolan. Handslaget har funnits sedan 2008 och förnyas nu till och med 2018.
- Vi är glada för det stora engagemang som finns i föreningslivet i Sundbyberg. Det är en stor tillgång för alla. Dialogen tillsammans med idrottsalliansen och föreningslivet är mycket bra och också avgörande för att fortsätta utveckla idrotten,  möjligheter till spontanaktiviteter och andra sociala sammanhang. En viktig fråga är exempelvis hur vi tillsammans kan prioritera nya idrottsanläggningar, säger Johan Storåkers (L) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Idrottsalliansen en stark röst för föreningarna

I Sundbyberg finns 45 föreningar eller motsvarande som bedriver idrottslig verksamhet för barn, unga, och vuxna. Idrottsalliansen i Sundbyberg representerar idrottsföreningarna och målet är att stärka idrottandet för alla inom kommunen. Jan Kihl är ordförande i Sundbybergs idrottsallians.
-Vi har en direktkontakt med Sundbybergs stads styrande politiker och tjänstemän, vilket gör att vi har en väldigt bra dialog som också bidrar till att vi känner varandra väl. Det goda samarbetet sticker ut i jämförelse med många andra kommuner som inte får den direktkontakten. Vi är ju inte alltid överens i alla detaljer, men i och att vi har en så bra dialog så förstår vi också varandra och kan göra gemensamma prioriteringar som alla kan skriva under på. 

Handslaget 2017-2018

Handslaget mellan Sundbybergs stad och idrottsalliansen ska bidra till ett hälsosamt liv där fysisk, social och psykisk hälsa står i fokus. Medborgare ska ges möjlighet att ha tillgång till ett levande och rikt föreningsliv. Stort fokus är på barn och unga och handslaget bygger på uppfattningen att en stark breddverksamhet leder till ett livslångt idrottande.

Senast uppdaterad 16 december 2016