Rissneambassadörerna Isabella Kebedom, Nahom Fessahaye och enhetschef Petri Peltonen fanns på plats vid den välbesökta montern.

Rissneambassadörerna väckte stort intresse på MUCF:s rikskonferens

Den 29 och 30 november var det dags för MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) årliga rikskonferens .Temat för konferensen var ”Så ger vi unga möjligheter” där Rissneambassadörerna från Sundbyberg deltog som ett gott exempel.

Rissneambassadörer är ungdomar från Sundbyberg som fungerar som positiva förebilder för andra unga. Syftet med ambassadörskapet är bland annat att öka barn och ungas inflytande och delaktighet. Sedan starten har man arbetat med att öka antalet fritidsaktiviteter för och av barn och unga i Sundbyberg. Till exempel har fotbolls- och basketturneringar anordnats flera år i rad. Man har även arrangerat alternativa julfiranden på fritidsgårdarna för de ungdomar som vill och behöver ha en plats att vara på under julafton.

Stort intresse för ambassadörernas arbete

Den 29 och 30 november deltog Rissneambassadörerna för första gången på MUCF:s rikskonferens, där deras monter väckte stort intresse bland besökarna. Bland annat visades ett bildspel som varvades med digitala berättelser på temat ”Detta betyder Rissne för mig”.

Rissneambassadörerna Isabella Kebedom och Nahom Fessahaye fanns på plats och presenterade ambassadörernas arbete och framtidsvisioner.

– Det betyder mycket för mig att få möjligheten att presentera vårt arbete och allt som vi har åstadkommit dessa två år som verksamheten har funnits. Det är också väldigt kul att få delta i sådana här sammanhang, säger Nahom Fessahaye och får medhåll av Isabella Kedbedom:

─ Det var mycket givande och jag lärde mig mycket bara genom att vara där och berätta om vårt arbete. Jag upptäckte även att vi väckte stort intresse och att många kom fram till oss och ville veta mer om hur vi arbete och vad vi gör. Det var först när jag var på plats som jag egentligen förstod hur mycket jag kan och vilken resa jag har gjort genom att vara ambassadör.

Många av deltagarna på konferensen uttryckte även önskemål om att få komma och göra studiebesök i verksamheten.

Senast uppdaterad 14 december 2016