Välj att sluta - det går att förändra ett våldsamt beteende

Idag, 25 november, uppmärksammas FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor genom lansering av ”Välj att sluta!”.

Insatsen "Välj att sluta!" syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Insatsen riktar sig i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld.

Bakom insatsen finns Operation Kvinnofrid och den är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm län, Stockholms läns landsting,
Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Kriminalvården region Stockholm, Polisen region Stockholm och länets alla 26 kommuner.

Läs mer om insatsen på www.valjattsluta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Här kan du läsa om Sundbybergs arbete mot våld i nära relationöppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 25 november 2016