Rörläggning påverkar trafiken på Gesällvägen

På Gesällvägen i Hallonbergen är ett körfält växelvis avstängt på grund av rörläggning. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2016/2017.

Trafikomläggningen på Gesällvägen påverkar sträckan mellan rondellen vid macken och fram till Östra Madenvägen. Även övergångsstället vid korsningen Gesällvägen/Östra Madenvägen är avstängt.

Rörläggningen utgör de inledande arbetena för ett större bostadsbyggnadsprojekt. Här publiceras löpande information om vad som händer i projektet.

Senast uppdaterad 23 november 2016