Fortsatt snöröjning i staden

Onsdagens kraftiga snöfall var en utmaning för hela Stockholmsregionen. I Sundbyberg har vi haft full bemanning för snöröjning de senaste dagarna och i helgen börjar vi lasta bort snöhögar för att öka framkomligheten.

Under helgen påbörjar vi arbetet med att lasta bort de stora snömassor som finns på gatorna efter de senaste dagarnas snöröjning. Det innebär att vi lastar snön på lastbilar och transporterar det till en snötipp. Det gör vi för att öka framkomligheten.

Onsdagens snöoväder var mycket kraftig och trots full bemanning blev plogade vägar snabbt täckta med snö igen. Det innebar att snöröjningen av stadens gator och gång- och cykelvägar tog extra lång tid. Vi tackar alla sundbybergare för tålamodet.

Vi prioriterar alltid huvudgator först så att kollektivtrafik samt räddningstjänst ska kunna ta sig fram. Därefter fortsätter vi med prioriterade gång- och cykelvägar. Läs mer om hur vi jobbar med snöröjning här.

Senast uppdaterad 11 november 2016