Fullmäktigebeslut i oktober

Stadens nya vision, tertialrapport och möjlighet att driva högstadium i centrala Sundbyberg – det var några av kommunfullmäktiges ärenden den 24 oktober. Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

Stadens nya vision

”Sundbyberg växer med dig!” Så lyder Sundbybergs stads nya vision tillsammans med kärnvärdena ”levande, nytänkande, tillsammans”. Det beslutade kommunfullmäktige och antog Sundbybergs stads vision 2030.
Dnr 0356/2015, ärende 7

Tertialrapporten

Kommunfullmäktige godkände tertialrapport 2, för perioden 1 januari till 31 augusti. Resultatet blev 51,9 miljoner kronor, jämfört med 12,5 miljoner kronor samma period 2015. Jämfört med budget för perioden är det en försämring med 26,6 miljoner kronor.
Dnr 0262/2016, ärende 11

Nya bostäder i Hallonbergen

Sundbybergs stad säljer del av fastigheten Sundbyberg 2:30, som ligger vid Rissneleden i Hallonbergen, till Hallonkullen Fastighets AB för att möjliggöra byggandet av lite mer än 150 nya bostäder. Husen kommer att vara i trä. I samband med bebyggelsen kommer också gatumiljön utmed Rissneleden – mellan Gesällvägen och Bergshöjden – att förbättras.
Dnr 0146/2015, ärende 17

Högstadieskola vid Löfströms Allé

Enligt tidigare detaljplan fick marken i kvarteret Eken 4, utmed Löfströms Allé, endast användas till industriell bebyggelse. Enligt den nya, nu beslutade, detaljplanen kan kvarteret istället användas för skolverksamhet och kontor/centrum. Skolverksamheten kan bedrivas i form av högstadium eller högre studier.
Dnr 0563/2014, ärende 18

Förvaltaren säljer mark till HSB

Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka Förvaltarens försäljning av ett antal fastigheter till HSB Bostad AB. Det rör fastigheten Klockstapeln, som ligger utmed Örsvängen i Ör, samt två kvarter som ligger i anslutning till det planerade Ursviks Torg och tvärbanestationen i Västra Ursvik (kvarter 2 och 3 inom enklav 9).
Dnr 0447/2016, ärende 19

Medborgarförslag

Tio medborgarförslag har lämnats in. Några av förslagen handlar om att bygga en gångväg på Hamngatan, skapa en mötesplats för stadens ungdomar på Rissne ängar och att sätta upp farthinder på cykelvägarna i Ursvik.
Ärende 20-29

Svar på medborgarförslag

Ett antal medborgarförslag har fått svar. Förslagen handlar om bland annat parkering för motorcyklar, farthinder och övergångsställen.
Ärende 30-47

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 24 oktober 2016.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 25 oktober 2016