83 000 invånare i Sundbyberg år 2030

Totalt ska det byggas över 20 000 nya bostäder fram till år 2030 och befolkningsprognosen är då uppskattad till 83 000 invånare. Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Ursvik, Rissne, Hallonbergen, Ör och centrala Sundbyberg. I dag är invånarantalet 47 000 invånare.

Störst tillväxt står stadsdelen Ursvik för med närmare 7 000 nya bostäder. Fullt utbyggt kommer stadsdelen att inrymma 15 000 invånare när den står klart.

– Sundbyberg är Sveriges hetaste stadsutvecklingsområde. Vi har fortsatt höga ambitioner för tillväxten i vår stad. När fler vill investera i vår stad får vi möjlighet att bygga nya skolor och förskolor. Samtidigt lockas fler företag och arbetsplatser hit, och staden fylls av restauranger, butiker och annat som gör Sundbyberg så attraktivt, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Prognos för antalet färdigställda lägenheter och småhus åren 2016-2030Brotorp

420

Centrala Sundbyberg

3 100

Duvbo

50

Hallonbergen

3 900

Lilla Alby

470

Rissne

3 200

Storskogen

80

Ursvik

7 100

Ör

2900

 

Prognosen bygger på de uppskattade antal bostäder som byggherrar har inrapporterat till staden. Prognosen ses över årligen och kan komma att förändras beroende på exempelvis konjunktursvängningar.

Senast uppdaterad 24 oktober 2016