Bidrag i markanvisningstävling utvärderas

Staden fick in 22 förslag till bostäder på Rosengatan/ Tulegatan i den markanvisningstävling som utlystes i somras. Förslagen ska nu utvärderas. Beslut väntas under hösten.

Det ska byggas bostäder med verksamheter i bottenplan i kvarteret Östern på Rosengatan/Tulegatan, mitt emot Sundbybergs kyrka. Ärendet bereds av tjänstemän på stadsbyggnads- och exploateringsavdelningen. Senare i höst fattar kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott, EXHU, beslut i frågan, och därefter offentliggörs vinnaren.

Senast uppdaterad 17 oktober 2016