Bellman får litterär skylt i Sundbyberg

Lördag 1 oktober inviger Sundbybergs stad ytterligare en skylt som beskriver staden i litteraturen. Bellman besökte Bällsta gård och fick låna en häst för hemfärden, men föll av vid Bällsta bro och blev av med både peruk och häst.

Carl Michael Bellman besökte under 1760-talet Jonas Arnell på Bällsta gård. Inför hemfärden till Stockholm fick han låna en häst som han i närheten av Bällsta bro föll av. Dagen därpå skriver han till Arnell och beklagar sig över olyckan.

Invigning lördag 1 oktober klockan 13.00

Den litterära skylten invigs klockan 13.00 vid Bällsta bro av Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Klockan 13.30 tolkar Lena Lövdahl Bellman i biblioteket i Signalfabriken där också Bellmansällskapet berättar om Bellman och Bällsta.

Sundbyberg i litteraturen – sex författare

Sundbyberg i litteraturen har fem skyltar sedan ett år tillbaka och får nu alltså ett tillskott, Bellman vid Bällsta bro. Varje skylt representerar en författare som har anknytning till Sundbyberg och innehåller citat där Sundbyberg beskrivs i litteraturen.

Skyltar som beskriver Sundbyberg i litteraturen

  • Carl Michael Bellman – Bällsta bro
  • Daniel Sjölin – Hallonbergen centrum
  • Helga Henschen – Solparken i Duvbo
  • Eva Adolfsson – vattentornet i Tornparken
  • Ragnar Thoursie – Sundbybergs kyrka
  • Stig Dagerman – korsningen Albygatan-Tritonvägen

Läs mer om Sundbyberg i litteraturen

Senast uppdaterad 30 september 2016