Fullmäktigebeslut i september

Ett växande VA-nät och markanvisning i Rissne – det var några av kommunfullmäktiges ärenden den 26 september. Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

VA-nätet växer

Staden expanderar kraftigt, därför utökas området för stadens VA-nät (vatten och avlopp). Nu omfattar det geografiska området även en rad fastigheter i Brotorp och Stora Ursvik.

Dnr 0270/2016, ärende 8

JM reserverar mark i Rissne

Sundbybergs stad har tecknat ett markanvisningsavtal med JM AB. Avtalet gäller fastigheten Sundbyberg 2:26, som ligger vid Rissneleden och Lavettvägen. JM planerar att bygga bostäder i Rissne, både bostadsrätter och hyresrätter.

Dnr 0367/2016, ärende 11

Medborgarförslag

13 medborgarförslag har lämnats in. Bland önskemålen finns en multifriidrottshall i Hallonbergen, klätterställning i Brotorp och utegym i centrala Sundbyberg.

Ärende 13-27

Svar på medborgarförslag

Fyra medborgarförslag har fått svar. Förslagen rör bland annat en boulebana och en groddamm.

Ärende 29-32

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 26 september 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 28 september 2016