Sundbybergs stad deltog på Nordens största fastighetsmässa

21-22 september deltog Sundbybergs stad på Business arena, som är Nordens största fastighets- och samhällsutvecklingsmässa. Över 6500 besökare och 180 utställare samlades på Waterfront i Stockholm. På stadens seminarium om den nya stadskärnan räckte inte ens åhörarstolarna till.

Staden höll seminariet ”Ny stadskärna, fyra spår järnväg och 25 procent fler invånare” som blev helt fullsatt med publik stående i lokalen.

Mikael T. Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, Regina Kevius stadsbyggnads- och exploateringschef och planarkitekt Manne Berndtsson berättade om de utmaningar och möjligheter som projektet står inför under projektets byggtid när järnvägen i centrala Sundbybergs grävs ned och däckas över.

Mikael T. Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, under seminariet ”Ny stadskärna, fyra spår järnväg och 25 procent fler invånare”

Intresset var stort bland fastighetsaktörer, arkitekter och andra kommuner.

Rissneambassadörerna deltog i seminarium

Nahom Fessahaye, Rissneambassadör, deltog i seminariet ”Kan en vanlig människa påverka planeringen?”. Utifrån sina erfarenheter som deltagare och en av vinnarna av tävlingen "Ung C Sundbyberg", talade han om hur han ser på de verkliga möjligheterna för en vanlig medborgare att påverka stadens utformning.

Kommunicate

Stadsbyggnads- och exploateringschef Regina Kevius deltog även på programpunkten ”Kommunicate” där utvalda kommuner i regi av samhällsvetaren Stig-Björn Ljunggren under femton minuter får berätta vad för intressanta samhällsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Senast uppdaterad 17 oktober 2016