Ombyggnation av Rissneleden påbörjas

Nu börjar arbetena med att bygga om Rissneleden till en stadsgata. Under veckan kommer förberedelser för nya gator och ledningar att påbörjas.

Inledningsvis sker förberedande arbeten såsom röjning och etableringsarbeten, därpå startar anläggandet av nya kvartersgator, ny gång- och cykelväg samt ombyggnationen av Rissneleden.

Nedan kan du se området där ombyggnationen sker.

Senast uppdaterad 14 oktober 2016