Rekordlåg användning av tobak bland ungdomar i Sundbyberg

Tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet står för det lägsta tobaksanvändandet i hela länet och killarna för det näst lägsta. I år uppger 84 procent av tjejerna och 81 procent av killarna att de inte använder tobak. Även alkoholanvändandet bland unga fortsätter att minska.

Resultatet från en enkät som genomförts i Stockholms län under våren, visar en rekordlåg användning av tobak bland ungdomar i Sundbyberg. I år uppger 84 procent av tjejerna och 81 procent av killarna att de inte använder tobak. Det är lägst, respektive näst lägst, i hela länet. Bland niondeklassarna uppger 90 procent bland såväl killar som tjejer att de inte använder tobak.

Allt fler dricker inte alkohol

Även andelen gymnasieelever som inte dricker alkohol har ökat. I år anger 42 procent av killarna och 37 procent av tjejerna att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffror 2014 var 29 procent och 20 procent. Av de svarande har cirka var tredje elev fyllt 18 år.

Bland niondeklassarna uppger i år 78 procent av killarna och 57 procent av tjejerna att de inte dricker alkohol. Vid mätningen 2014 var motsvarande siffror 73 procent bland killarna och 66 procent bland tjejerna.

Fritidsgårdar arbetar tobaksförebyggande

Sundbybergs stad har arbetat fokuserat inom fyra områden för att minska användningen av alkohol och tobak bland ungdomar:

  • Skolan som förebyggande arena
  • Föräldrastöd
  • Tillsyn av butiker och skolgårdar
  • Tobaksförebyggande åtgärder.

– Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel. Det är glädjande att allt färre ungdomar i Sundbyberg använder tobak och dricker alkohol, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs av Länsstyrelsen i Stockholm vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Se hela Stockholmsenkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 6 september 2016