Igelbäcksvägen blir enkelriktad

För att göra trafiksituationen bättre och skolvägen säkrare för barn som går och cyklar till Älvkvarnsskolan kommer Igelbäcksvägen att enkelriktas från och med skolstarten i augusti.

Karta över området

De röda markeringarna är avlämningsområden.

Senast uppdaterad 22 augusti 2016