Inventering av fisk i Lötsjön

I helgen kommer ett inventeringsfiske att genomföras i Lötsjön. Det innebär att vi fiskar för att ta reda på vilka arter som finns och hur många de är.

Fisket kommer att pågå från fredag 12 augusti klockan 16.00 till lördag 13 augusti klockan 18.00. Fiskarna kommer att fångas med ett särskilt bottennät och när de har mätts och räknats kommer de att släppas ut i sjön igen.

Fisket är en del av den naturvärdesinventering som vi genomför i sommar, läs mer om den här. Övrigt fiske är inte tillåtet i Lötsjön.

Senast uppdaterad 11 augusti 2016