Storskogen, Storskogstorget, Näckrosen

Storskogstorget ska bli en levande mötesplats med varierad grönska.

Storskogstorget rustas upp

Nu ska Storskogstorget förnyas. Torget kommer bland annat att få ny markbeläggning, ny utsmyckning och nya träd. De nya träden kommer att lysa upp torget med blomning och vackra färger under vår, sommar och höst.

Mitt på torget skapas en mötesplats där det går att uppleva konst och nyskapande effektbelysning. Här kommer det också att finnas stora blomsterurnor, som fylls med vårlökar och sommarblommor.

Torget ska vara lätt att nå för alla, därför kommer vi att bygga en gångramp vid den stora trappan. Parkeringen kommer att flyttas från torget till gatan och ge plats för bland annat en väderskyddad cykelparkering. Här kommer också hyrcyklar att finnas.

Nya träd

I den första etappen kommer vi att fälla en del av träden på Storskogstorget. Anledningen är att de växer i trånga betonglådor under marken och inte kan växa som de ska. Till våren kommer vi att plantera nya, stora träd, som snabbt tar plats och ger Storskogstorget karaktär.

Vi har utformat torget efter önskemål och synpunkter från allmänheten och boende runt torget. Storskogstorget behåller sin ursprungliga karaktär från 1950-talet, men anpassas efter dagens behov. Vi hoppas att du ska vilja stanna upp en stund på torget!

Klart våren 2017

Renoveringen av Storskogstorget börjar i mitten av augusti och pågår till våren 2017.

Har du några frågor? Kontakta stadsmiljö- och serviceförvaltningen, 08-706 65 00. Du kan också skicka e-post till oss: stn@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 17 augusti 2016