Beslut om stadens fastighetsbestånd på extra kommunfullmäktige

Sundbybergs stads verksamhetslokaler flyttas över till ett helägt kommunalt bolag, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Ett antal fastigheter ska på sikt också erbjudas till försäljning på den externa marknaden. Det beslutades på kommunfullmäktiges extra sammanträde den 1 juli.

Sundbybergs stads verksamhetslokaler, det vill säga, fastigheter där staden bedriver äldreboende, förskola, skola eller kultur- och idrottsverksamhet, kommer att samordnas i ett kommunalt bolag, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. På så sätt kommer drift och utveckling av stadens fastighetsinnehav, fastighetsförvaltning och fastighetskompetens att kunna effektiviseras. De verksamheter som staden bedriver i fastigheterna kommer inte att påverkas av förändringen.

Ett antal fastigheter, varav en del ägs av det allmännyttiga fastighetsbolaget Förvaltaren och av Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, planeras att säljas externt. Det handlar i första hand om centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Staden kommer under hösten att ta fram kvalitetsprogram för fastigheterna, där det tydligt ska framgår vilka krav staden ställer på framtida aktörer när det gäller kvalitet och stadsutveckling i de olika stadsdelarna. I ett nästa steg kommer sedan externa aktörer att bjudas in för att presentera idékoncept.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Dnr 0296/2016

Läs hela ärendet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 4 juli 2016