Möjligheternas Sundbyberg

En stark tillväxt bidrar till ökad konkurrenskraft, vilken i sin tur förutsätter ett gott företagsklimat som främjar företagande och skapar arbetstillfällen. Kommunens service är en bidragande faktor för hur företagen uppfattar företagsklimatet.

Sharif Pakzad, avdelningschef för näringsliv och destination

I årets Nöjd Kund Index mätning har Sundbyberg avancerat sin position i kommunrankningen. I Sundbyberg deltog 136 företag i undersökningen och betygsatte kommunens service. Inför hösten planerar vi att arrangera seminarier och workshop för företag, politiker och tjänstemän i kommunen i syfte att öka förståelse för varandra. Detta är viktigt nu när Svenskt Näringslivs årliga rapport om Företagsamheten visar att Sundbybergs stad har haft högsta tillväxten av antal företagsamma människor år 2015 i hela Stockholms län. Tillväxten av antal företagsamma kvinnor har varit störst och detta har bidragit till Sundbybergs placering på första plats.

Tillväxten sker även inom stadsutveckling. Planerna för att utveckla Sundbybergs stadsdelar pågår och det finns goda omständigheter för etablering av nya företag i staden. Sedan 1 maj 2015 har Trafikverket lämnat över ansvaret för Enköpingsvägen till Sundbybergs stad. Stadens ambition är att omvandla vägen till en livlig stadsgata.

Från Sundbyberg till omvärlden

Dagen före midsommarafton där britterna röstade för att lämna EU säckade världens börser ihop. Måndagen därefter föll Stockholmsbörsen ner. Enligt Stockholms Handelskammarens beräkning är Storbritannien Sveriges fjärde största handelspartner. Storbritanniens utträde ur EU kan därför komma påverka Sverige på nationell och lokal nivå, vilket kan skapa osäkerhet på marknaden.

Senast uppdaterad 6 september 2016