Fullmäktigebeslut i juni

Förenklade regler för att starta förening i Sundbyberg, nya p-avgifter och upprustning av Storskogstorget – det var några av kommunfullmäktiges beslut den 21 juni. Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

Lättare att starta förening

Det ska bli lättare att starta en förening i Sundbyberg. Nu behöver inte längre majoriteten av medlemmarna i en förening bo i staden, det viktiga är att föreningen gynnar stadens invånare. Det blir också möjligt att söka bidrag för upp till tre år, det gör det lättare att planera långsiktigt. Föreningar som vill arrangera lovaktiviteter för barn och unga mellan 7-20 år kan söka ett nytt så kallat lovaktivitetsbidrag.

Dnr 0745/2015, ärende 5

Tertial 1 2016

Kommunfullmäktige godkände anmälan av tertialrapporten 1 för 2016 (resultat- och budgetuppföljning för årets första kvartal).
Hela tertialrapporten kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dnr 0176/2016, ärende 6

Nya p-avgifter

Stadens p-platser delas in i zoner och avgifterna anpassas efter det geografiska läget. Det blir billigare att parkera i bostadsområden och dyrare utanför butiker och företag, där konkurrensen om platserna är större. De nya p-avgifterna införs stegvis från den 1 juli 2016.

Dnr 0268/2016, ärende 7

Storskogstorget rustas upp

Storskogstorget ska bli en trevlig mötesplats. Torget är slitet, med ojämn markbeläggning. Trafiksituationen är osäker för gående. Därför ska torget rustas upp för cirka 11,5 miljoner kronor. I första etappen ska själva torget göras om, i steg två handlar det om att se över parkeringar och trafik runt torget.

Dnr 0140/2016, ärende 9

Sopsug i Hallonbergen-Ör

Ansvaret för kommunkoncernens sopsugar samlas i ett bolag. Bolaget får i uppdrag att projektera, bygga och driva en ny sopsug i Hallonbergen-Ör.

Dnr 521/2015, ärende 10

Fastighetsstruktur och fastighetsbestånd

Ett ärende om kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd minoritetsåterremitterades, och kommer istället att behandlas på ett extra kommunfullmäktige den 1 juli.

Dnr 0296/2015, ärende 11

Ny högstadieskola i centrala Sundbyberg

En ny högstadieskola i centrala Sundbyberg kan bli verklighet i och med att Skandia bygger om en kontorslokal till skola på Löfströms allé. Kommunfullmäktige godkände hyresavtal för lokalen, som bland annat innebär att staden är med och delfinansierar ombyggnationen.

Dnr 0377/2015, ärende 16

Medborgarförslag

Fem nya medborgarförslag skickades vidare för avgörande av ansvariga nämnder. De handlade bland annat om Attefallhus i Duvbo och klätterställningar i Brotorp.

Ärenden 19-23

Interpellationer besvarades

Två interpellationer besvarades, de gällde upphandling av fritidsgårdar och förhandlingsavtal med hyresgästföreningen.

Ärende 33-34

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 21 juni 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 23 juni 2016