Sundbyberg utsedd till länets bästa musik- och kulturskolekommun

I Lärarförbundets årliga ranking ”Bästa musik- och kulturskolekommun” hamnar Sundbyberg i år på en förstaplats i länet.

Lärarförbundet vill genom sin ranking lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och kulturskola och inspirera fler kommuner att göra detsamma. Rankingen ”Bästa musik- och kulturskolekommun” bygger på tre kriterier:

  • resurser till musik- och kulturskolan
  • avgifter för musik- och kulturskolan
  • andel elever i frivillig verksamhet.

I år hamnar Sundbyberg på första plats i Stockholms län. Lärarförbundet lyfter fram att staden föredömligt satsar på musik- och kulturskolan och därigenom ger lärare och skolledare goda förutsättningar för kunskapsutveckling.

− Vi arbetar ständigt för att göra vårt musik- och kulturutbud så tillgängligt som möjligt för alla, så det är hedrande att vi uppmärksammas för detta i hela Stockholmsregionen. Till höstterminen kommer vi att starta musikskolan El Sistema som utöver musikalisk utveckling även ska bidra till en social och demokratisk utveckling, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Senast uppdaterad 3 juni 2016