Örskolan ställer ut sina konstverk

Under våren har årskurs 3 och 4 på Örskolan studerat bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. I samband med detta har de gjort konstverk som nu ställs ut på Hallonbergens bibliotek.

Utställningen har döpts till ”Från bildspråk till skriftspråk” eftersom den berättar om hur skriftspråket utvecklades i Skandinavien under brons- och järnåldern. Tillsammans med bildlärare Jonna Rosengård har eleverna i årskurs 3 skapat hällristningar i lera. Eleverna i årskurs 4 har byggt runstenar.

− När vår skolbibliotekarie Nanna Malmros såg vad vi sysslade med undrade hon om inte vi kunde ställa ut vår konst på Hallonbergens bibliotek. Självklart, tyckte vi. Utställningen är ett bra exempel på hur vi arbetar på Örskolan. Bland annat har vi har arbetat tematiskt och fört in flera ämnen utöver historia som engelska, matematik och bild. Vi har också besökt en runristning i Sundby och vår egen runsten vid Råsta Gård, berättar Åsa Ringdahl, lärare på Örskolan.

Senast uppdaterad 13 juli 2016