Fullmäktigebeslut i maj

160 nya hyresrätter i Hallonbergen, stadslik bebyggelse i Rissne och remissvar på Kulturdepartementets förslag på hur fler kan påverka framtiden. Det var några av kommunfullmäktiges ärenden den 30 maj.

Här presenteras ett urval av besluten, du hittar samtliga i stadens diarium.

Reviderade regler för vatten och avlopp

Från den 1 juli 2016 revideras reglerna för stadens vatten- och avloppsnät. De nya reglerna gäller bland annat för sprinkleranläggningar, byggavlopp och fettavskiljare.

Dnr 0039/2016, ärende 5

Nya hyresrätter i Hallonbergen

Cirka 160 nya hyresrätter kommer att byggas vid Hallonbergsvägen. Det blir också en ny cykel- och gångväg mellan Lötsjögården och Toppstugeparken, ett önskemål som kom fram i medborgardialogerna ”Park Lek” och ”Park Lek Parlament”. Fullmäktige godkände detaljplanen för bostäder på del av fastigheterna i området.

Dnr 0031/2015, ärende 9

Stadsliv i Rissne

Rissne kommer att få mer stadslik bebyggelse längs med Kavallerivägen och Rissneleden. Här ska flerbostadshus kanta vägen och runt ett nytt torg samlas affärslokaler. Rissneleden omformas samtidigt till en stadsgata med planteringar på båda sidor, trottoarer och cykelvägar. Fullmäktige godkände detaljplanen för stadsförnyelse och bostäder på ett antal fastigheter i området.

Dnr 0039/2015, ärende 10

Så kan fler påverka framtiden

En nationell webbplats för namninsamlingar, folkmotioner och rätt för förtroendevald att sitta kvar i fullmäktige trots flytt över kommungränsen. Det och mycket mer föreslår Kulturdepartementet i sin rapport ”Låt fler forma framtiden”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SOU 2016:5)

Sundbybergs stad är remissinstans och tycker att flera idéer är intressanta, men har några invändningar. Bland annat tycker staden att rätten att sitta kvar i fullmäktige ska begränsas till en mandatperiod och att begreppet ”folkmotioner” bör få ett bättre namn.

Dnr 0143/2016, ärende 11

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om muralmålning på Skvadronsbacken behandlades.

Ärende 0683/2015

Ett par medborgarförslag remitterades till kommunstyrelsen för beredning. De handlade om att offentliggöra skoldokument och att inspirera skolpedagoger.

Ärende 0243/2016, 0244/2016

Två medborgarförslag remitterades till kommunstyrelsen för beslut. Förslagen gällde Sundbybergs torg och en solkarta.

Ärende 0221/2016, 0266/2016

Några medborgarförslag remitterades till stadsmiljö- och tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden för beslut. De handlade om snöröjning, ”hittestaket” för borttappade saker, utställningar i Allaktivitetshuset, fritidsgård i Ursvik och utegym i Tuvanparken.

Ärende 0206/2016, 0250/2016, 0195/2016, 0197/2016, 0212/2016

 

Samtliga ärenden och handlingar, kommunfullmäktige 30 maj 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet

Senast uppdaterad 31 maj 2016