Staden besöker Xylem

Sundbybergs stad besöker regelbundet det lokala näringslivet för att öka dialogen mellan företagarna och politikerna. Denna gång kom turen till företaget Xylem.

Vatten är det centrala

Grundläggande del av Xylems arbete är att utveckla nya tekniker för att använda, förvara och återanvända vatten. Företaget arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser. Ett exempel på det är Stockholm Water Prize, som de varit med och instiftat. Här i Sverige startade verksamheten redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. Senare utvecklades de till att bli företaget Flygt, som sedermera blev en del av koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem.

Globalt företag

Dagens Xylem är ett globalt, börsnoterat amerikanskägt företag som består av tre olika Value Centers (Water Solutions, Analytics och Applied Water Systems) vars fokus är att lösa världens vattenproblem. Xylems produkter och lösningar används över hela världen och från den moderna produktionsanläggningen i Emmaboda exporteras hela 98 procent av den tillverkade volymen utanför Sverige. Företaget har 12 900 anställda som finns representerade i fler än 150 länder. Forskning och utveckling, affärsutveckling, IT, ekonomi och marknadsföring/information, produktion och sälj är några av olika arbetsområden som gör Xylem till ett mångsidigt företag.

Stadens representanter

Staden representerades av kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M), ordförande för näringslivskommittén Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), näringslivschef Sharif Pakzad och näringslivsutvecklare Samantha Raki Begum.

Senast uppdaterad 10 maj 2016