Orkester för sexåringar nytt arbetssätt i Sundbyberg

Att barn får lära sig att spela tillsammans i en orkester är grunden för den världsomspännande musikskolan ”El Sistema” där musiken är ett verktyg för social och mänsklig utveckling. Grönkullaskolans sexåringar blir först ut i Sundbyberg att erbjudas undervisning i stråkinstrument.

El Sistema använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. I arbetssättet får barn gratis musikundervisning och även föräldrarna blir delaktiga i undervisningen. Familjer som kanske inte tidigare kommit i kontakt med kulturskolan får en möjlighet att bryta utanförskap.

– Att ingå i ett socialt sammanhang och att få utvecklas individuellt är otroligt viktigt, särskilt i unga år. I en orkester behövs alla och att vara en del av något större bidrar också till glädje och stolthet. Med El Sistema ger vi fler möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet, säger Johan Storåkers (L) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hösten 2016 blir Grönkullaskolans sexåringar först ut i Sundbyberg att erbjudas undervisning i stråkinstrument enligt El Sistema.

Fastighetsbolaget Förvaltaren samverkar

Det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren har en aktiv del i arbetet och bidrar med 25 % till finansieringen.

– El Sistemas arbetssätt har en potential att långsiktigt bygga en stark social hållbarhet och att skapa en positiv framtidstro, säger Göte Fredriksson verksamhetsutvecklare på Förvaltaren. El Sistema är en av flera sociala satsningar som Förvaltaren bedriver i sitt närområde och bland sina hyresgäster.

Ron Davis Alvarez till Sundbyberg

Ron Davis Alvarez är global utvecklingsledare för El Sistema och har arbetat med att införa arbetssättet i många länder och har lång erfarenhet av hur man med musiken och orkesterspelets hjälp kan bryta utanförskap. Han är delaktig i starten av verksamheten i Sundbyberg.

 


Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbybergs stad, Ron Davis Alvarez, utvecklingsledare El Sistema

Senast uppdaterad 26 april 2016