Livskvalitet – Håll liv i minnet och sinnet!

För andra året arrangerades en välbesökt Demensdag i Sundbybergs stad.

Den 21 april anordnades för andra gången Demensdagen i Sundbybergs stad i samverkan med bland annat landstinget.

Stadens musikterapeut Lis Jacobsson föreläste under rubriken ”Ett levande liv hela livet – med musik”

Arrangemanget är hölls i Allaktivitetshuset på Sturegatan och besökarna bjöds på ett 30-tal olika utställare samt tre föreläsningar kring ämnet demens under temat Livskvalitet – Håll liv i minnet och sinnet. Det var välbesökt, cirka 350 personer kom under eftermiddagen och eldsjälarna i stadens Demensteam som stod för arrangemanget är mycket nöjda och riktar ett stort tack till alla utställare och föreläsare.

Demensdagen planeras att hållas vart annat år och återkommer nästa gång under 2018.

Senast uppdaterad 26 april 2016