bild på färgglada hus och människor i forskningsringen

Illustration över Forskningsringen

Byggstart för området vid forskarparken i Ursvik

Nu bygger vi mer Ursvik. De kommande åren kommer ännu en del av stadsdelen att växa fram. Vid forskarparken byggs 1000 nya bostäder med beräknad första inflyttning 2017-2018.

Det är främst lägenheter med bostad- och hyresrätter som byggs, men också småhus. Vi kommer även att bygga en förskola, ett LSS-boende, en miljöstation och en park med en lekplats och bollplan. På platsen fanns tidigare Totalförsvarets forskningsinstitut och miljön kommer att inspireras av glädjen att utforska.

Karta över det nya området.

Klicka för att göra bilden större.

Tidplan

Vi inleder arbetet med att bygga den grundläggande infrastrukturen med vägar och ledningar. Området byggs sedan etappvis och den första inflyttningen är beräknad att ske kring 2017-2018. Hela området beräknas vara klart cirka 2022-2023.

Om du vill läsa mer om området vid forskarparken och se aktuell information kan du klicka här.

Senast uppdaterad 29 april 2016