Tillgänglighetsguide för Sundbybergs stad lanseras

Den 5 april lanseras Sundbybergs stads tillgänglighetsguide. Guiden har gjorts i form av en webbtjänst med information om anpassningar av offentliga lokaler för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Information om trösklar, belysning och allergiframkallande ämnen är exempel på vad guiden innehåller.

Skolor, idrottshallar och träffpunkter är några av de lokaler som finns med i guiden.

– Fördelen med guiden är att den innehåller bilder och detaljerad information om tillgängligheten i staden, säger Ninni Holmlund, projektledare för Sundbybergs tillgänglighetsguide. Den är anpassad så att olika målgrupper ska hitta informationen de behöver. I guiden kan du till exempel se om du kommer in i en viss lokal med en rullstol eller hitta information om vilka platser som har parfymerade rengöringsprodukter.

En tillgänglig stad

Bakgrunden till tillgänglighetsguiden är det handslag som staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning undertecknade under 2012. Syftet med handslaget är att utveckla en mer tillgänglig stad.

– Den här typen av insatser visar att handslaget och vårt samarbete ger resultat. Genom att skapa en medvetenhet kring tillgänglighetsfrågan kan vi också skapa förbättringar, säger Yvonne Björkman, ordförande för förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) i Sundbyberg.

Om tillgänglighetsguiden

Under tre månader har ett urval av stadens offentliga platser inventerats. I inventeringen har allt ifrån höjd på trösklar och trottoarkanter till belysning och kontrastmarkeringar ingått.

TD, tillgänglighetsdatabasen, är ursprungligen framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland.

Du hittar tillgänglighetsguiden för Sundbyberg härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 11 april 2016