Skogsvård i Igelbäckens naturreservat

Just nu genomför vi arbeten vid Nötbacken i Igelbäckens naturreservat för att vårda skogen och få fler arter att trivas.

Arbetena består av att röja sly och att förbereda för att gallra bort ett antal aspar. Syftet med att ta ner dem är att få in mer ljus till marken så att fler arter kan trivas där.

Du kanske kommer att se träd med bark borttagen i en ring runt trädet. Det kallas att ringbarka och leder till att näringen inte når ner till rötterna och trädet dör. Det gör också att trädet skjuter mindre rotskott efter att det har tagits ned, då blir det mindre sly på marken och effekten av gallringen håller längre. Gallringen av asparna planerar att genomföras 2017-2018.

Senast uppdaterad 24 mars 2016