Fullmäktige 21 mars: nya stadskärnan och medborgarförslag

Måndagens kommunfullmäktige ägnades åt information om Sundbybergs nya stadskärna, svar på ett antal medborgarförslag och anmälan av motioner. Här följer ett urval av ärenden. Samtliga ärenden finns i diariet.

Nya stadskärnan

Sammanträdet inleddes med information om utformningen av Sundbybergs nya stadskärna. Torsten Josephson, vd i Sundbybergs Infrastruktur AB, där projektet bedrivs, och projektledaren och planarkitekten Torbjörn Einarsson redogjorde för status för det planprogram som för närvarande tas fram. Hela presentationen kan ses på webbsändningen av sammanträdet.

Svar på medborgarförslag

Fullmäktige godkände svaren på ett antal medborgarförslag, efter behandling i respektive ansvarig nämnd.

Tre medborgarförslag om att bygga ut Duvboskolan skickades tillbaka till kommunstyrelsen genom så kallad minoritetsåterremiss (som innebär att minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär återremiss).

Ärende 15⎼17 med dnr KS 195/2015, KS 199/2015 och KS 231/2015.

Andra förslag om att anlägga aktivitetsplats, skatehall, rullskidbana, tennisplan och ishall med flera har besvarats med att staden tar med sig dessa tankar i planeringen av framtida stadsutvecklingsprojekt.

Samtliga svar på medborgarförslag hittar du i ärendena 29⎼51.

Nya medborgarförslag och motioner

Nya medborgarförslag, som kommunfullmäktige remitterade vidare till ansvariga nämnder, handlade bland annat om fler kolonilotter, trafik och fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättningar.

Ärenden 19⎼24

Dessutom anmäldes fem nya motioner på sammanträdet.

Härlänk till annan webbplats hittar du samtliga ärenden och handlingar från kommunfullmäktige 21 mars 2016. Sammanträdet kan även ses i efterhand via webb-tv.

Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Senast uppdaterad 22 mars 2016