Elevhälsan hbtq-certifieras

Sundbybergs stad hbtq-certifierar elevhälsan för samtliga grund- och gymnasieskolor och är därmed först i storstadsregionen tillsammans med Vallentuna kommun.

Hbtq står för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

– Med hbtq-certifieringen visar vi att det är en självklarhet att alla kan och ska våga vara sig själva. Vi märker att våra elever nu i större utsträckning än tidigare ställer frågor som är hbtq-relaterade, säger Monica Arvidson, enhetschef för Sundbybergs stads elevhälsa.

Normkritiskt förhållningssätt

I Sundbyberg stads elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger.

– I och med certifieringen har vi fått redskap att tänka normkritiskt och en större kunskap om personer som är och identifierar sig som hbtq-personer, säger Monica Arvidson.

Inkluderande bemötande

Sundbybergs stad arbetar aktivt med normkritiskt tänkande och att vara inkluderande i bemötandet. Många verksamheter är hbtq-certifierade som stadens bibliotek och simhall samt andra verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och äldreförvaltningen.

Senast uppdaterad 16 mars 2016