Välbesökt frukostmöte om Nya stadskärnan

"Sundbybergs nya stadskärna" var ämnet för årets första frukostmöte med stadens näringsliv som ägde rum i restaurang The Public.

Frukostmötet gästades av Torsten Josephson, VD för Sundbybergs Infrastrukturbolag, som berättade om planerna för utvecklingen av Sundbybergs stadskärna när Trafikverket har grävt ned järnvägen och lagt den i tunnel. Han redogjorde för det förslag som ska ut på programsamråd i april och vägen framåt. Trafikverket planerar att börja med förberedande arbeten under 2017 och första spadtaget planeras att tas 2019. Arbetet med nedgrävningen och utvecklingen av en ny stadskärna beräknas vara klart under 2025.

Frukostmötet inleddes av Mikael Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, som berättade om aktualiteter från kommunen.

Intresset för temat var stort och deltagarna blev inte bara informerade om projektets arbete utan även hur utvecklingen av en ny stadskärna kan komma att gynna näringslivet i framtiden. Den efterföljande frågestunden fylldes av många intresserade frågor och diskussioner.

Sammanfattningsvis var det ännu ett lyckat frukostmöte och vi ser redan fram emot nästa tillfälle som kommer äga rum den 26 april.

Fotograf: Erika Petersdotter

Senast uppdaterad 23 februari 2016