Höjd byggprognos med 6 748 ytterligare bostäder

Prognosen för antalet bostäder som ska byggas fram till och med år 2030 har höjts med 6748 ytterligare bostäder, vilket innebär en prognos på totalt 18 759 nya bostäder under tidsperioden. 

Bakgrunden till ökningen är en mer detaljerad bedömning av antalet bostäder i de stora stadsutvecklingsprojekten som ska påbörjas i bland annat Rissne, Hallonbergen och Stora Ursvik.

Senast uppdaterad 19 februari 2016