Tyck till om framtidens kollektivtrafik

Just nu gör Stockholms läns landsting en undersökning om kollektivtrafiken i länet. Syftet med enkäten är att fånga upp vilka behov som finns och hur kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas i framtiden.

För att kunna utveckla kollektivtrafiken på lång sikt och på rätt sätt är det viktigt att få veta vad du som bor i länet tycker om kollektivtrafiken och vad du skulle vilja se utvecklas. Enkäten är öppen från 18 januari till 7 februari och tar cirka 4 minuter att besvara.

Enkäten hittar du på Stockholms läns landsting webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 28 januari 2016