Röjningsarbeten längs Madenbäcken

Parkvägen som går genom Madenområdet har blivit igenväxt med träd och vegetation som skymmer sikten för gående och cyklister. Nu genomför vi ett röjningsarbete på platsen.

För att öka säkerheten utför vi nu röjningsarbeten längs parkvägen. Området har en rik biologisk mångfald och allt röjningsarbete görs med stor varsamhet.

Arbetet kan ta delar av vägen i anspråk men vägen kommer inte att vara helt avstängd. Röjningsarbetet beräknas pågå till och med slutet på februari.

Senast uppdaterad 1 februari 2016