Nu snurrar Sundbyberg i Småland

Nu är Sundbybergs stads helt nya vindkraftverk i drift. I Småland. Vindkraften ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Investeringen innebär att staden aktivt bidrar med att utöka Sveriges elproduktion med nära 10 GWh vindkraftproducerad el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 5000 lägenheter.

– Sundbybergs stad ska vara fritt från fossila bränslen år 2020. Att investera i ett eget vindkraftverk är ett sätt för oss att uppnå det målet, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Vindkraft för 5000 lägenheter

Sundbybergs stads totala elförbrukning på cirka 18 GWh kommer att vara fördelad till cirka 10 GWh av egenproducerad el från vindkraft och resterande 8 GWh av inköp grönmärkt el. Investeringen i egen vindkraft innebär att staden aktivt bidrar med att utöka Sveriges totala elproduktion med cirka 10 GWh grön el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 5000 lägenheter. Sundbybergs stad har sedan tidigare en elbilpool med tjänstefordon och elcyklar som bland annat används i hemtjänsten.

Snurrar i Småland 2015

Vindkraftverket finns i Fröreda vindpark i Hultsfreds kommun i Småland och är av modell Vestas V126 3,3 MW. Den totala energin som det går åt för att bygga ett vindkraftverk, med 20 års drifttid, är cirka tre procent av vindkraftverkets totala elproduktion. Investeringskostnaden är cirka 42 miljoner kr.

Senast uppdaterad 21 januari 2016