Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2018-02-22
  Sundbyberg omdiplomerade till Fairtrade city
  Staden är återigen omdiplomerad till Fairtrade City, en diplomering som ges till de kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
 • 2018-02-21
  Sundbyberg 50 000 invånare!
  Under mars månad passerar Sundbybergs stad 50 000 invånare. Sundbyberg har under tiotalet år stått för en stadig ökning av antal invånare och prognosen för år 2030 säger 77 000 invånare.
 • 2018-02-20
  Byggnation av dagvattenmagasin i Västra Brotorp
  Från och med måndag v. 9 och ca 10 veckor framåt kommer arbeten att utföras nedanför skolan och ner mot parkeringen. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten ska ska byggas med tillhörande ledningar. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper.
 • 2018-02-20
  Fullmäktigebeslut i februari
  På sitt sammanträde den 19 februari fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om försäljning av Hallonbergen Centrum och nya ordföranden för två av stadens nämnder.
 • 2018-02-19
  Var med och håll Sundbyberg rent i vår!
  Varje vår deltar Sundbyberg i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning – Vi Håller Rent. Alla som bor eller arbetar i Sundbyberg kan delta för att göra vår närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2017 deltog nästan 5 000 personer i Sundbyberg och drygt 750 000 runt om i hela landet. I år hoppas vi på ännu fler! Skräpplockarkampanjen pågår mellan 23 april och 13 maj.
 • 2018-02-15
  Järnvägsspår byts till en kilometerlång grön promenad
  Dagens järnvägsbarriär genom centrala Sundbyberg ska försvinna. I stället ska gående, cyklister och kollektivtrafik kunna ta sig fram längs en kilometer lång promenad som kantas av trädplanteringar, restauranger, butiker och park- och torgmiljöer.
 • 2018-02-14
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 19 februari
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 19 februari. Sammanträdet hålls i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas på plats i stadshuset eller på webben.
 • 2018-02-09
  Provsvar visar inget avvikande i vattnet i Stora Ursvik
  I tisdags kväll fick vi rapporter om avvikande lukt på vattnet på en del platser i Stora Ursvik. Därför togs vattenprover som skickades på analys. Nu har provsvaren kommit. Det visar sig att de är helt normala och det är alltså inget fel på vattnet. Lukt- och smakförändringen berodde på ett ledningsarbete under tisdagen.
 • 2018-02-08
  Gör världen bättre med dina matrester
  Visste du att ungefär 40 % av det som hamnar i din soppåse kan användas till vettigare saker? Idag finns smart teknik som omvandlar potatisskal och pastarester till biogas åt bussar, taxibilar och sopbilar. Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet.
 • 2018-02-07
  Avvikande lukt och smak på vattnet i Stora Ursvik
  Under tisdagskvällen fick SAVAB in en anmälning om att vattnet i en fastighet i Stora Ursvik hade en avvikande lukt och smak. SAVAB har tagit prover som är inlämnade för analys och svar väntas under dagen.
 • 2018-02-06
  Läs om budgeten i ”Dina Pengar”
  Du som bor i Sundbyberg får idag ”Dina pengar” som bilaga i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg. I bilagan kan du läsa om Sundbybergs stads budget 2018. Du kan även läsa den här på sundbyberg.se.
 • 2018-02-01
  Fullmäktigebeslut i januari
  På sitt sammanträde den 29 januari fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om detaljplaner som gör det möjligt att bygga tvärbana i Rissne och Ursvik.
 • 2018-02-01
  Var med och förbättra företagsklimatet i Sundbyberg
  Svenskt Näringsliv skickade nyligen ut en enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företag som varit i kontakt med Sundbybergs stad har slumpmässigt fått enkäten för besvarande. Dina svar är viktiga för stadens fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.
 • 2018-02-01
  Grönt ljus för tvärbanan genom Rissne och Ursvik
  Vid måndagens kommunfullmäktige antogs förslaget att bygga ut tvärbanans Kistagren genom Sundbyberg, i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017