Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2017-09-26
  Årets lärare utsedda i Sundbybergs stad
  Fina studieresultat tillsammans med intensiv lästräning och digital lärmiljö gjorde Anne Christine Duckart, lärare på Örskolan, och Frida Tränk Heerman, lärare på Duvboskolan, till Årets lärare i Sundbybergs stad. Det nyinstiftade priset delades ut för första gången 25 september.
 • 2017-09-26
  Fullmäktigebeslut i september
  På sitt sammanträde den 25 september fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om en ny näringslivspolicy och vilket idékoncept staden vill gå vidare med för centrumutvecklingen i Ör.
 • 2017-09-25
  Märkning av kemiska produkter kontrolleras
  Sedan i somras gäller nya EU-regler för märkningen av kemiska produkter i handeln. Sundbybergs miljöenhet kommer under hösten att genom inspektioner i butiker kontrollera att de nya reglerna följs.
 • 2017-09-25
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 25 september
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 25 september. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.
 • 2017-09-22
  Boendeparkeringen i Ursvik övergår i kommunens drift
  Kommunen tar formellt över gatorna i Ursvik från byggaktörerna 1 oktober 2017. Det innebär att det behövs ett nytt boendeparkeringstillstånd som är utfärdat av Sundbyberg stad. Q-Parks boendeparkeringstillstånd fungerar i en övergångsperiod, dock som längst till 22 oktober.
 • 2017-09-19
  Invigning av Storskogstorget efter renovering
  På lördag 23 september kl. 11-15 invigs Storskogstorget efter omfattande renoveringsarbeten. Ett nytt konstverk kommer att avtäckas och besökarna bjuds på dryck och lättare tilltugg. Det kommer även att finnas ansiktsmålning för alla barn.
 • 2017-09-13
  Folkhem/Rikshem vinner idékoncepttävlingen om Ör
  Efter kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 11 september står det klart att Folkhem/Rikshem vunnit tävlingen om att få bygga nya Örs centrum. Förslaget innehåller, förutom lokaler för kommersiell service som en ny mataffär, cirka 130 nya bostäder mitt i Örs centrum samt ett helt nytt äldreboende och mellanboende. Totalt handlar det om cirka 210 nya bostäder. 
 • 2017-09-13
  Sundbybergs stad firar europeiska trafikantveckan
  Vi firar europeiska trafikantveckan i Sundbyberg med aktiviteter för stora och små. Välkommen att besöka oss på Stationsgatan den 16 september!
 • 2017-09-12
  Ny aktivitetspark i Rissne
  Lördagen 9 september invigdes den nya aktivitetsparken på Rissne IP. I parken finns bland annat en parkouranläggning, studsmattor, cage-fotboll och en musikscen.
 • 2017-09-11
  Vi är cyklist - när blir du?
  Cykeln är ett färdmedel med många fördelar. Det finns ekonomiska, miljömässiga och tidsbesparande vinster med att välja cykeln i vardagen. Därför deltar Sundbybergs stad just nu i cykelkampanjen "Vi är cyklist - när blir du?".
 • 2017-09-08
  Stor försvarsmaktsövning kan påverka framkomligheten
  För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten i september att genomföra övningen Aurora 17 i Stockholms län . Övningen pågår 11-29 september och kan påverka trafiken i delar av Stockholms län under tiden den pågår.
 • 2017-09-01
  Hitta och jämför hemtjänst och äldreboenden på sundbyberg.se
  Vill du veta mer om hemtjänst och äldreboenden i Sundbyberg? I den nya webbtjänsten ”Hitta och jämför service” kan du både hitta information om, och jämföra, äldreboenden och hemtjänst i staden.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017