Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2017-04-28
  ”Årets byggnad” ska utses i Sundbyberg
  God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterier för Årets byggnad 2017. Det är en ny tävling som Sundbybergs stad arrangerar där medborgarna får rösta fram sin favorit.
 • 2017-04-27
  Artister klara för nationaldagsfirandet
  Wiktoria, Boris René och Dismissed uppträder alla under nationaldagsfirandet på Golfängarna den 6 juni.
 • 2017-04-26
  Markundersökningar på Duvmossen
  Att Duvmossen är förorenad av gamla industrier vet man sedan tidigare provtagningar. Nu görs kompletterande miljötekniska undersökningar för att säkerställa det tidigare resultatet.
 • 2017-04-26
  433 ungdomar erbjuds sommarjobb
  Alla ungdomar som i år sökt sommarjobb och skickat in en komplett ansökan erbjuds nu sommarjobb. Brev med erbjudande skickas ut till de ansökande i slutet av april.
 • 2017-04-25
  Fullmäktigebeslut i april
  Bokslut och årsredovisning för 2016, en ny måltidspolicy för stadens verksamheter, ett nytt idrottspolitiskt program, försäljning av två fastigheter i centrala Sundbyberg och fördelning av ett antal inkomna medborgarförslag. Det var några av de beslut som fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 24 april.
 • 2017-04-25
  Valborgsfirande
  Sundbybergs stad arrangerar inga officiella majbrasor på Valborg.
 • 2017-04-25
  Företag nöjda med stadens service
  Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör vartannat år Nöjd Kund Indexundersökningar (NKI) bland landets kommuner för att mäta hur företag upplever servicen inom sex områden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt servicetillstånd. Sundbybergs stad får ett NKI-resultat på 72 och har förbättrat sitt resultat tredje mätningen i rad.
 • 2017-04-24
  Nu utvecklar vi Krysset i Hallonbergen
  Hallonbergen och Ör växer och därför behöver vi utveckla de gemensamma utrymmena. Näst på tur står det så kallade Krysset i Hallonbergen. Svara på vår enkät så är du med och bidrar till utvecklingen!
 • 2017-04-24
  Trottoar avstängd på Landsvägen
  Från rondellen vid Cirkusgränd och förbi Swedbank är trottoaren utmed Landsvägen avstängd på grund av arbeten.
 • 2017-04-24
  Eldning av trädgårdsavfall tillåtet 24 april-7 maj
  Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i Sundbyberg. Men om det är väldigt torrt i marken kan Storstockholms brandförsvar utfärda eldningsförbud även dessa veckor. Kontrollera alltid vad som gäller innan du börjar elda.
 • 2017-04-21
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 24 april
  Några av de ärenden som kommer att behandlas under måndagens sammanträde är Sundbybergs stads måltidspolicy och bokslutet för år 2016. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.
 • 2017-04-20
  Ta vägen genom biltvätten under Stora biltvättarhelgen
  Tvätta din bil i en biltvätt så har du gjort en stor insats för miljön. Helgen 22-23 april uppmärksammar vi Stora biltvättarhelgen och hur vi tillsammans kan se till att giftiga ämnen inte rinner ut i våra vattendrag.
 • 2017-04-13
  Sundbyberg kan bli årets superkommun – nu igen!
  2015 utsågs Sundbybergs stad till Årets Superkommun i Sverige. 2016 blev Sundbyberg tvåa, och i år är staden nominerad på nytt!
 • 2017-04-12
  Med anledning av fredagens händelse
  Veckan som gick fick ett mycket tragiskt avslut med det attentat som skedde på Drottninggatan i Stockholm. Under helgen upprättades flera stödfunktioner i Sundbyberg, bland annat ett kriscentrum i Sundbybergs stadshus med bemanning från stadens POSOM-grupp och Röda Korset.
 • 2017-04-11
  Tyst minut
  I morgon måndag den 10 april kl. 12.00 deltar Sundbybergs stad i en nationell tyst minut för att hedra offren för den misstänkta terrorattacken.
 • 2017-04-10
  Sista chansen att tycka till …
  … om planerna för kvarteret Lådmakaren i Rissne: Valla Park och området längs Rissneleden. Här vill staden att det ska bli bostäder, skola och kontor. Den 23 april är sista möjligheten att lämna synpunkter.
 • 2017-04-08
  Kriscentrum i stadshuset under helgen
  Med anledning av fredagens händelse i centrala Stockholm inrättar Sundbybergs stad ett kriscentrum i stadshuset på Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen.
 • 2017-04-08
  Sundbybergs stad flaggar på halv stång
  För att hedra de drabbade vid gårdagens händelse i centrala Stockholm flaggar Sundbybergs stad under lördagen på halv stång vid stadshuset. Det som hände berör oss alla, men tankarna är framför allt hos dem som drabbats direkt eller indirekt av händelsen.
 • 2017-04-07
  Kort information med anledning av händelsen i centrala Stockholm idag
  En lastbil har kört in i Åhlens på Drottninggatan i centrala Stockholm idag. Kollektivtrafiken är i stora delar avstängd och det kan vara mycket svårt att ta sig in och ut från city.
 • 2017-04-04
  Unga och nyfikna på entreprenörskap
  Under torsdagskvällen samlades ett tjugotal ungdomar på fritidsgården, Fritiden i Hallonbergens centrum för att diskutera entreprenörskap.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017