Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2017-04-28
  ”Årets byggnad” ska utses i Sundbyberg
  God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterier för Årets byggnad 2017. Det är en ny tävling som Sundbybergs stad arrangerar där medborgarna får rösta fram sin favorit.
 • 2017-04-26
  Markundersökningar på Duvmossen
  Att Duvmossen är förorenad av gamla industrier vet man sedan tidigare provtagningar. Nu görs kompletterande miljötekniska undersökningar för att säkerställa det tidigare resultatet.
 • 2017-04-25
  Fullmäktigebeslut i april
  Bokslut och årsredovisning för 2016, en ny måltidspolicy för stadens verksamheter, ett nytt idrottspolitiskt program, försäljning av två fastigheter i centrala Sundbyberg och fördelning av ett antal inkomna medborgarförslag. Det var några av de beslut som fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 24 april.
 • 2017-04-25
  Valborgsfirande
  Sundbybergs stad arrangerar inga officiella majbrasor på Valborg.
 • 2017-04-25
  Företag nöjda med stadens service
  Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör vartannat år Nöjd Kund Indexundersökningar (NKI) bland landets kommuner för att mäta hur företag upplever servicen inom sex områden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt servicetillstånd. Sundbybergs stad får ett NKI-resultat på 72 och har förbättrat sitt resultat tredje mätningen i rad.
 • 2017-04-24
  Nu utvecklar vi Krysset i Hallonbergen
  Hallonbergen och Ör växer och därför behöver vi utveckla de gemensamma utrymmena. Näst på tur står det så kallade Krysset i Hallonbergen. Svara på vår enkät så är du med och bidrar till utvecklingen!
 • 2017-04-21
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 24 april
  Några av de ärenden som kommer att behandlas under måndagens sammanträde är Sundbybergs stads måltidspolicy och bokslutet för år 2016. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.
 • 2017-04-20
  Ta vägen genom biltvätten under Stora biltvättarhelgen
  Tvätta din bil i en biltvätt så har du gjort en stor insats för miljön. Helgen 22-23 april uppmärksammar vi Stora biltvättarhelgen och hur vi tillsammans kan se till att giftiga ämnen inte rinner ut i våra vattendrag.
 • 2017-04-13
  Sundbyberg kan bli årets superkommun – nu igen!
  2015 utsågs Sundbybergs stad till Årets Superkommun i Sverige. 2016 blev Sundbyberg tvåa, och i år är staden nominerad på nytt!
 • 2017-04-04
  Unga och nyfikna på entreprenörskap
  Under torsdagskvällen samlades ett tjugotal ungdomar på fritidsgården, Fritiden i Hallonbergens centrum för att diskutera entreprenörskap.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017