Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2016-01-28
  Tyck till om framtidens kollektivtrafik
  Just nu gör Stockholms läns landsting en undersökning om kollektivtrafiken i länet. Syftet med enkäten är att fånga upp vilka behov som finns och hur kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas i framtiden.
 • 2016-01-27
  Röjningsarbeten längs Madenbäcken
  Parkvägen som går genom Madenområdet har blivit igenväxt med träd och vegetation som skymmer sikten för gående och cyklister. Nu genomför vi ett röjningsarbete på platsen.
 • 2016-01-21
  Nu snurrar Sundbyberg i Småland
  Nu är Sundbybergs stads helt nya vindkraftverk i drift. I Småland. Vindkraften ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Investeringen innebär att staden aktivt bidrar med att utöka Sveriges elproduktion med nära 10 GWh vindkraftproducerad el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 5000 lägenheter.
 • 2016-01-20
  Trygghetsringning för äldre
  Nu finns tjänsten trygghetsringning i Sundbyberg. Trygghetsringning är en kostnadsfri telefontjänst för alla boende i Sundbyberg som önskar en extra trygghet om något skulle hända i hemmet.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017