Parkera

Parkeringsförbud i stora delar av Sundbyberg

I den rikstäckande databasen (RDT)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Transportstyrelsens hemsida finns Lokala Trafikföreskrifter publicerade med karta bifogad som visar det aktuella området och vilka parkeringsregler som gäller.

Parkering på gator i Ursvik

I Ursvik erbjuds parkering på markerade platser enligt skyltning. I övrigt gäller parkeringsförbud enligt p-förbudszon. Var alltid observant på hur det är skyltat.

Den 1 oktober tar Sundbybergs stad över drift och parkeringsövervakning från Q-park som tidigare har skött delar av Ursvik. Se vilka gator som berörs i kartan nedan.

I samband med att staden tar över gatorna i Stora Ursvik kommer parkeringsvakterna inte att kontrollera avgift förrän skyltar för parkering och mobilbetalning samt biljettautomater är på plats.

Gator Ursvik

Öppna en större kartaPDF

Var uppmärksam om ändrad taxa och parkeringsregler från 1 oktober. Det kommer att vara zon E kl 08-18 vardagar, samt olika servicedagar måndag – fredag kl. 08-16 med start 1 november. Det påverkar även dig som har boendeparkeringstillstånd från Q-park. Förändringen innebär att alla som boendeparkerar i området från och med 1 oktober 2017 måste ha ett gällande boendeparkeringstillstånd från Sundbybergs stad och även ha betalat sin månadsavgift dit.

Det går att ansöka om kommunal boendeparkering innan detta datum men observera att avgiften för den kommunala boendeparkeringen bör erläggas tidigast 1 oktober, eftersom det är Q-Park som övervakar fram till dess.

Den sista dagen ett boendeparkeringstillstånd och en månadsbiljett från Q-park är giltiga är 30 september. Mer information om villkoren för Sundbybergs stad boendeparkeringstillstånd hittar du här.öppnas i nytt fönster

Avgifter och betalsystem

  • Zon B 20 kronor per timme
  • Zon C 15 kronor per timme
  • Zon E 10 kronor per timme

Den 1 september 2016 togs zon A bort och blev zon C. Tid och kostnad är oförändrad.

Klicka här för att se en karta över Sundbybergs stads parkeringszoner.öppnas i nytt fönster

Förutom att lösa vanlig pappersbiljett i automat kan du betala med så kallad telefonparkering. Vi samarbetar med Easypark och Parkster. Nyheter är att de tidigare extraavgifterna är borttagna samt att du kan betala med alla mobiler, via sms, app eller telesvar.

Läs mer om hur du använder telefonparkeringen på leverantörernas webbplatser:

Telefonparkering med Parksterlänk till annan webbplats

Telefonparkering med Easyparklänk till annan webbplats

Parkera motorcykel

På platser med MC-symbol kan du parkera gratis men på övriga parkeringsplatser måste du betala avgift. Parkeringsplatser för motorcyklar utan avgift finns på Fredsgatan, Skolgatan/Sturegatan, Vintergatan, Vintergatan/Råstensgatan och Trädgårdsgatan.

Städ- och servicetider

För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ/ servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du parkerar på gatan en servicedag/ natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar att underhåll/ service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats och du får själv stå för kostnaden, inklusive eventuell uppställningskostnad.

Avgifter för felparkering

I Sundbyberg tillämpas sedan april 2005 tre olika nivåer för felparkeringsavgift;
mindre trafikstörande uppställning av fordon, kraftigt störande uppställning av fordon och trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon.

  • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 450 kronor
  • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 650 kronor
  • Parkering för länge på samma plats: 600 kronor
  • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 000 kronor
  • Parkering framför övergångsställe: 1 000 kronor
  • Parkering på busshållplats: 1 000 kronor
  • Parkering i terräng: 1 000 kronor

Stadens egna parkeringsvakter samt polisen kan utfärda felparkeringsavgifter/ parkeringsanmärkningar. Om du lämnar bilen felparkerad kan du få ytterligare en anmärkning nästa dygn, dock tidigast sex timmar efter den första felparkeringsavgiften utfärdats. Du kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats.

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning kan du läsa mer om hur du gör här.

Parkering på privat mark och i garage

Det är markägaren som bestämmer om det är tillåtet att parkera på marken. Gäller det ett garage så är det garageägaren som bestämmer detta. Parkering kan vara tillåtet mot avgift eller så kan det krävas speciella tillstånd.

Vid infarten visar ett vägmärke vad som gäller på platsen. En tilläggstavla talar om vilka som övervakar parkeringsreglerna samt telefonnummer till bolaget. Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Markägaren/garageägaren kan själv bestämma om vissa platser ska vara reserverade för rörelsehindrade. Det står på parkeringsskylten. Exempel på sådana platser är vid större kund- och besöksparkeringar.

P-tillstånd som kommunen har utfärdat (boende- och företagsparkering samt parkering för funktionsnedsatta) gäller inte på tomtmark.

Obs! Sundbybergs stad har inga parkeringsplatser i garage. Vi har inte heller något register eller någon tjänst för att hitta bilgarageplatser.

Senast uppdaterad 16 oktober 2017